Laipni aicinām jūs uz skolas bibliotēku!

2021. gada 7. oktobrī ģimnāzijā viesojās Valsts prezidents Egils Levits.

Vizītes laikā skola saņēma dāvinājumā grāmatas.

Laipni aicinām jūs uz skolas bibliotēku apskatīt, kā arī izmantot tās mācību procesā.

Dāvināto grāmatu saraksts:

1. Smaļinskis, Normunds,100 stāsti par Latviju. – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

2. Latvijas diplomātijas gadsimts : Latvijas diplomātijas un ārlietu dienesta pirmais gadsimts (1919-2019) diplomātu esejās.- Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

3. Klišāns, Valdis, 1964-.  Latvijas vēsture : no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā . – Rīga : Zvaigzne ABC.

4. Klišāns, Valdis, 1964-.  Latvijas valsts stāsts : 20.-21. gadsimts . – Rīga : Zvaigzne ABC, [2018].

5. Brīvās Latvijas prezidenti / Autoru kolektīvs. – Rīga : Jumava, 2016.

6. Latvijas pilsētu un teritoriālā heraldika. Latvijas ģerboni.- – Rīga, Nordik, 2008.

7. Latvijas novadu heraldika – Rīga : Neputns, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). – 223 lpp. : ģerboņi, kartes.

8. Pumpurs, Andrejs.  Lāčplēsis, latvju tautas varonis : tautas eposs – Rīga : Zvaigzne ABC, [2008].

9. Latvijas armijas komandieri – Rīga : Jumava, [2018].

10. Uguns un nakts : sena dziesma jaunās skaņās – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015.

11. Zālīte Māra, Pieci pirksti : romāns. – Rīga : Dienas Grāmata, 2018.

12. Zālīte, Māra, Paradīzes putni – Rīga : Dienas Grāmata, 2017.

13. Lerhis-Puškaitis, Anss.  Pasakas par putniem.- Rīga : Tukuma muzejs, 2020.

14. Ziedonis, Imants.  Epifānijas . – Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]

15. Zālīte, Māra.  To mēs nezinām : sarunas ar Imantu Ziedoni. – Rīga : Dienas Grāmata, 2009.