Tava labbūtības ceļa karte

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas parlaments un 9. klašu skolēni kopā ar skolotājiem – pašpārvalžu atbalsta personām un profesionālu izaugsmes treneri Annu Vaideri izstrādās projekta “Tavas labbūtības ceļa karte” trešo etapu: labbūtības ceļa karti metodisko materiālu izstrādi izglītības iestādē ar mērķi uzlabot ģimnāzijas psihoemocionālo vidi ilgtermiņā. Ceļa karte kalpos kā rīks, lai izprastu, kas ir mentālā veselība, novērtētu sevi, apzinātos palīdzošas stratēģijas, kā arī uzzinātu, kur meklēt palīdzību, ja tas ir nepieciešams.
Tā palīdzēs plānot un organizēt daudzpusīgus klases vai interešu grupas kopīgus pasākumus. Aktivitātes norisinās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros no 2021.g.10.oktobra līdz 31.decembrim.