Apsveicam Rīgas pilsētas angļu valodas 51. olimpiādes 2. posma uzvarētājus!

1.vieta – Maksims Orlovs

2.vieta -Tatjana Minčika

Izsakam pateicību par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei  uzvārētāju skolotājiem: Ludmilai Pelise un Irai Kuzminai.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem kuri ieguldīja savus spēkus un piedālījas olimpiādē.