Tavas labbūtības ceļa karte

Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas parlaments un 9. klašu skolēni kopā ar skolotājiem – pašpārvalžu atbalsta personām un  profesionālu izaugsmes treneri Annu Vaideri  izstrādās projekta “Tavas labbūtības ceļa karte” trešo etapu:  labbūtības ceļa karti  metodisko materiālu izstrādi izglītības iestādē ar mērķi uzlabot ģimnāzijas psihoemocionālo vidi ilgtermiņā.

14.decembrī darba grupa piedalījās Labbūtības ceļa kartes izvērtēšanas pasākumā tiešsaistē, ko organizēja Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra un 20.decembrī tika organizēta Ziemassvētku sagaidīšana Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 9. klašu skolēniem. Aktivitātes norisinās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta „Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Rīgas pilsētas vispārējās izglītības skolās” (Nr. VP2021/4-23, PVM ID APS0810) ietvaros no 2021.g. 10.oktobra līdz 31.decembrim.

Skolēnu atsauksmes: ”man patika strādāt ar kouču, jo tā bija lieliska iespēja iepazīt sevi no citas puses, uzzināt par sevi kaut ko jaunu, strādāt ar dažādām nodarbību metodēm (mērķu izvirzīšana, dzīves līdzsvara aplis).”

“Koučings – mācību metode, kuras procesā persona, ko sauc par “kouču”, palīdz skolēnam vai cilvēkam sasniegt noteiktu dzīves vai profesionālo mērķi. Man patika, ka, pēc šīm nodarbībām, es varu taisīt šīs metodes pati, lai saprastu, kas notiek manā dzīvē, kādas ir izmaiņas.”

“Es noteikti ieteiktu šo nodarbību klases biedriem, it īpaši tiem, kuri nezin kā rīkoties dažās dzīves situācijās un vispār ir šaubas par kaut ko.”

“…nekad nebiju saskaries ar šādām programmām. Es sapratu, kāds domāšanas veids man piemīt, kādi mērķi varētu būt, kā iet pareizajā virzienā. Citiem skolēniem iesaku mācīties, darīt to, kas patīk, bet pamēģināt arī ko citu.”

“….liels paldies par vakardienas Ziemassvētku ekskursiju. Man ļoti patika!”

“Ekskursija bija ļoti interesanta un domāju, ka visai klasei patika. Interesantākais bija uzzināt, kā cilvēki dzīvoja agrāk, kādas bija mājas, tradīcijas, kā iekārtoja mājas, kādas nodarbošanās bija. Man arī personīgi patika jāt ar zirgu. Manuprāt, šis muzejs ir ideāla vieta, kur atskatīties laikā.”

Izaugsmes treneres jeb kouča Annas Vaideres atziņas:” Konsultāciju laikā skolēni demonstrēja prasmi veidot dialogu, izteikt un argumentēt savu viedokli. Visi konsultāciju dalībnieki apliecināja, ka ir apmierināti ar gaisotni skolā un klasē. Visi skolēni ir motivēti gūt labus rezultātus mācībās un savos lēmumos balstīties uz ētikas pamatprincipiem.

Darba laikā katram skolēnam atklājās savas izaugsmes jomas: laika plānošana, efektīva laika izmantošana, veiksmīgu uzvedības stratēģiju izvēle un atteikšanās no izvairīšanās stratēģijas, sevis dziļāka izpratne, pašvērtējuma paaugstināšana, prasme izvēlēties efektīvākos resursus, nākotnes plānošana, komunikācijas prasmju attīstīšana, mūsdienu darba tirgus izpēte, secīgu soļu mērķa sasniegšanai plānošana un izpilde, veselība un citas.”