Foruma teātra darbnīca skolēniem ”Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”

2021./2022. mācību gadā skolā norisinās neformālās izglītības darbnīca  “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”, kurā piedalās triju 9.klašu skolēni. Kopumā aptuveni 90 jaunieši iesaistās jaunatnes iniciatīvu projekta nodarbībās.

Darbnīcas laikā jauniešiem ir lieliska iespēja mācīties un neformālā atmosfēra attīstīt prasmes, kas palīdz novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Katra no trim klasēm piedalās 6 nodarbībās, kuru laikā skolēni mācās labāk saprast citus cilvēkus un viņu izjūtas, iepazīst nevardarbīgus komunikācijas veidus, ķermeņa valodu un tās izpausmes, mācās atpazīt stresa pazīmes un vadīt stresu. Kopā ar nodarbību vadītājiem no biedrības “Līdzdalības platforma” jaunieši meklē risinājumus, kā rīkoties situācijās, kad nākas saskarties ar tiranizēšanu, kā pasargāt sevi un palīdzēt citiem, kā veidot veselīgas attiecības un drošu vidi skolā. Projekta laikā skolēni attīsta konfliktu risināšanas prasmes, saliedējas, mācās strādāt grupās, diskutēt, sadarboties un dalīties ar savām domām un pieredzi ar citiem jauniešiem, kopā interesanti un lietderīgi pavada laiku, pilnveido sevi un savas sadarbības prasmes.

Projektu īsteno: biedrība “Līdzdalības platforma”

Par projektu atbildīgais darbinieks skolā: Lija Indāne

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (2021.gada projektu konkurss). Vairāk informācijas: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti.