2021.gada 22.decembrī  notika Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmatas 2020 – 2021 atvēršanas pasākums tiešsaistē.

COVER_RCB_2020-2021-1

Gadagrāmatas ieraksti apliecina – bibliotēkās dzīve turpinās, arī skolu bibliotēkām ir liela nozīme ceļojumā no informācijas līdz zināšanām.

Gadagrāmatā var redzēt, kā mūsu ģimnāzijas bibliotēkai ir veicies šā gada laikā.

Mēs ceram, ka “varēsim nodot mūsu bērniem pasauli, kur viņi lasīs, kur viņiem būs ko lasīt un būs kur lasīt, pasauli, kur viņi varēs fantazēt un mācīties saprast”.