Projektu metode bioloģijā 7. klasēs

Mācību satura apguvē 7. klašu skolēni izstrādāja tādus starppriekšmetu projektus kā Tolundas cilvēks.

Bioloģijā – pētot purva veidošanos, aizsargājamos augus, dzīvnieku daudzveidību un resursu izstrādes procesu. Iepazinās ar  drošības noteikumiem un nepieciešamajiem piederumiem purva izpētes procesam.

Skolēni mācību priekšmeta projektā noskaidroja, kā pārtikas krāsvielas piliena pārvēršanos želatīna masā ietekmē apkārtējās vides temperatūras maiņas un apguva prasmi no tomāta augļa un elodejas lapas  iegūt šūnu mikropreparātu. Novērojot mikroskopā augu audus, attēloja tos bioloģiskā zīmējumā.

Projekts  “Šūnas 3D modeļa izveide” no mājās esošiem un otrreiz izmantojamiem materiāliem, tika realizēts 1. semestra noslēgumā, un telpisko modeļu izstāde bija aplūkojama bioloģijas kabinetos.

Projekta izstrādē tika ievēroti 3 posmi. 1.posms – projekta plānošana, materiālu atlase un praktiskais darbs, izveidojot auga vai dzīvnieka šūnas telpisku modeli. 2.posms – projekta prezentācijas sagatavošana, ievērojot vecumposmam atbilstošu zinātniskumu, kā arī prezentēšanas prasmes pilnveide, stāstot  skaidri, skaļi saprotami. 3.posms – prezentāciju uzmanīga noklausīšanās un izvērtēšana, ievērojot izstrādātos kritērijus. Prasme saskatīt katrā darbā tā īpašo un atšķirīgo vērtību.