Mūsu atbalsts Ukrainai!

Mūsu ģimnāzisti atbalsta Ukrainu.

Sirds sarkanos krustceļos sanāk

Tautas izmisums, tautas naids

Te pārkausēts trauksmes zvans

Zirgu samīts kobzas vaids.

/V. Belševica no dzejoļu krājuma ”Ukrainas motīvs: Sevčenko sirds’’

* kobza – sens stīgu strinkšķināminstruments, lautas paveids. Tautas mūzikas instruments Ukrainā, Moldovā, Rumānijā.
* kobzars – klejojošs dzejnieks un dziedonis senajā Ukrainā.