Apsveicam Vācu valodas valsts 52. olimpiādes 3. posma 10. – 12. klašu uzvarētājus!

II pakāpe

Elena Kirakozova – 12. klase,

III pakāpe

Anna Krama –  11. klase

Atzinība

Jeļena Korsunska – 11. klase

Pateicība vācu valodas skolotājai Jeļenai Rasimjonokai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!