Aicinām biežāk vēdināt telpas!

9.klašu skolēni no 20.janvāra divās vecā korpusa klasēs un vienā jaunā korpusa klasē veic gaisa sastāva pētījumus ar kompānijas “Saftehnika” sensoriem “Aranet4” sadarbībā ar RSU studentiem. Ir iegūti pirmie mērījumi, kuri pierāda, ka 30-40 minūšu laikā uzturoties telpā klasei ar 30 skolēniem gaisa piesārņojums ar CO2 sasniedz pieļaujamo robežu 1000 vienības un tas ietekmē mācību kvalitāti, jo parādās nogurums, galvassāpes, smadzeņu darbība palēninās par 15%, kā apgalvo RSU arodveselības pētnieks profesors Ivars Vanadziņš.

Aicinām vēdināt klases!