Sirsnīgi apsveicam Latvijas skolēnu 46. zinātniskajās pētniecības darbu konferences 2.posma laureātus!

Piektdien, 04.martā neklātienē, izmantojot MS Teams platformu, 11. un 12. klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskus darbus. Par kvalitatīvi izstrādātiem darbiem un labam darbu prezentācijām vēlamies izteikt pateicību un novēlēt veiksmi Valsts posmā ZPD, 25.martā, šadiem skolēniem:

  • Arinai Losevai un Irinai Fesenko 12. klase. ZPD tēma: Muzikālo alūziju un ekfrāzes simbioze kā viena no autora nodomu nodošanas metodēm A. I. Kuprina darbos.
  • Arinai Seriševai un Janai Danielai Priputeņai 12. klase ZPD tēma: Kolaboracionisms kā pretestības veids Kārļa Ulmaņa režīmam: Roberta Kļaviņa piemērs. Darba vadītāja Jeļena Paršutina un darba konsultante Gaļina Rafaļsone.
  • Aleksandram Korņijenko un Elīnai Smoļakovai 11. klase. ZPD tēma: Dārzu bojāšanas procesa noteikšana ar gāzu analizatoru. Darba vadītāja Raisa Stunžāne.
  • Aleksandrai Liskovai 11. klase. ZPD tēma: Atkritumu apsaimniekošanas aktuālo problēmu noteikšana un analīze Latvijā. Darba vadītājs Dzintars Dvinskis.
  • Marijai Jušinskai un Katrīnai Jušinskai 11. klase. ZPD tēma: Dažādu fizisko aktivitāšu ietekme uz jaunieša plaušu vitālo kapacitāti.

Paldies visiem skolēniem, kas prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus un darba vadītājiem: Jeļenai Paršutinai, Gaļinai Rafaļsonei, Raisai Stunžānei, Dzintaram Dvinskim!