Sirsnīgi apsveicam Latvijas skolēnu 46. zinātniskajās pētniecības darbu konferences 3.posma uzvarētājus!

Piektdien, 25.martā neklātienē, izmantojot MS Teams platformu, 11. un 12. klašu skolēni aizstāvēja savus zinātniski pētnieciskus darbus. Vēlamies izteikt milzīgu pateicību par veiksmīgu piedalīšanu un uzvāru:

  • 1.pakāpe: Aleksandrai Liskovai 11. klase. ZPD tēma: Atkritumu apsaimniekošanas aktuālo problēmu noteikšana un analīze Latvijā. Darba vadītājs Dzintars Dvinskis.
  • 2.pakāpe: Arinai Seriševai un Janai Danielai Priputeņai 12. klase ZPD tēma: Kolaboracionisms kā pretestības veids Kārļa Ulmaņa režīmam: Roberta Kļaviņa piemērs. Darba vadītāja Jeļena Paršutina un darba konsultante Gaļina Rafaļsone.
  • 3.pakāpe: Marijai Jušinskai un Katrīnai Jušinskai 11. klase. ZPD tēma: Dažādu fizisko aktivitāšu ietekme uz jaunieša plaušu vitālo kapacitāti.

Pateicību izteicām arī tiem, kas veiksmīgi aizstāvēja savus darbus Valsts līmeņa konferencē:

  • Arinai Losevai un Irinai Fesenko 12. klase.
  • Aleksandram Korņijenko un Elīnai Smoļakovai 11. klase. Darba vadītāja Raisa Stunžāne.

Paldies visiem skolēniem, kas prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus un darba vadītājiem: Jeļenai Paršutinai, Gaļinai Rafaļsonei, Raisai Stunžānei, Dzintaram Dvinskim!