Apsveicam Latvijas atklātās fizikas olimpiādes uzvarētāju!

    3. vieta

 Iļja Volinskis – 10.klase

Pateicība fizikas  skolotājai Raisai Stunžānei  par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!