Apsveicam Rīgas vispārējās izglītības iestāžu  7. – 9. klašu skolēnu zinātniskās  pētniecības darbu konferences uzvarētājus!

 

2.vieta

 Vsevolods Sosņickis, Daniela Hodaka,

ZPD tēma: Pusaudžu finanšu pratība.

3.vieta

 Anna Marija Redžepova

ZPD tēma: Latvijas Kultūras kanona 100. vērtība – latviešu rokgrupas “Jumprava” dziesmu teksti.

Daniella Morskova

ZPD tēma: Ļaunās būtnes latviešu un japāņu folklorā un mitoloģijā.

Kristīne Imaka, Jeļizaveta Rimare

ZPD tēma: Statistiskā prognoze par visvairāk pieprasītākajām profesijām nākotnē.

Atzinība

 Artemijs Blaževičs, Romans Kosogorovs

ZPD tēma: Režisora- scenārista J. Streiča filmu satura atbilstība literārajiem Pirmavotiem.

Anna Onufrijeva

ZPD tēma: Jauniešu slengs – dažādu vecuma grupu cilvēku komunikācijas un savstarpējas sapratnes iespēju ierobežošana vai paplašināšana.

 Paldies skolotājām Ivetai Jaunupei, Vinetai Madelānei, Nataļjai Jegorovai un Tatjanai Anhimovai par darbu vadīšanu!