Neformālās izglītības darbnīca “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”

2022. gadā, no janvāra līdz maijam, skolā norisinājās neformālās izglītības darbnīca “Kā reaģēt uz konfliktiem un tiranizēšanu”, kurā piedalās 9. klases skolēni. 20 skolēni iesaistījās jaunatnes iniciatīvu projektā un piedalījās neformālās izglītības aktivitātēs. Darbnīcas laikā jauniešiem bija lieliskā iespēja mācīties un neformālā atmosfēra attīstīt prasmes, kas palīdz novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Jaunieši piedalījās 10 nodarbībās, kuru laikā skolēni attīstīja savas prasmes labāk saprast citus cilvēkus un viņu izjūtas, iepazina nevardarbīgus komunikācijas veidus, ķermeņa valodu un tās izpausmes, atpazīt stresa pazīmes un vadīt stresu, paplašināja savu redzesloku un stiprināja motivāciju mācīties.

Kopā ar nodarbību vadītājiem no biedrības “Līdzdalības platforma” jaunieši meklēja risinājumus, kā rīkoties tiranizēšanas situācijās, kā pasargāt sevi un palīdzēt citiem, kā veidot veselīgas attiecības un drošo vidi skolā. Projekta laikā skolēni attīstīja konfliktu risināšanas prasmes, saliedējās, mācījās strādā grupās, diskutēt, sadarboties un dalīties ar savām domām un pieredzi ar citiem jauniešiem, kopā interesanti un lietderīgi pavadīja laiku, pilnveidoja sevi un savas sadarbības prasmes.

Nodarbības notika gan skolā, gan ari ārpus skolas.

Projektu īsteno: biedrība “Līdzdalības platforma”

Par projektu atbildīgais darbinieks skolā: Jeļena Abramova

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansēja Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai»(2020.gada projektu konkurss).

Vairāk informācijas: http://www.pumpurs.lv/lv/jaunatnes-iniciativu-projekti.