JSPA atklātā projektu konkursa “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”

Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas  7.klases  skolēni 21.septembrī piedalījās saliedēšanās pasākumā “Ledus laušana”, kas ir viena no aktivitātēm projektā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros. Aktivitātes plānoja tagadējās 10. klases skolēni, lai jaunajiem klases kolektīviem izmantojot neformālās izglītības aktivitātes “salauztu ledu” starp dalībniekiem, veicinātu sadraudzēšanos un izveidotu pozitīvu gaisotni grupā. Aktivitātes nodrošina Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība “Talantu kalve”.

Projekta “Kontakts” aktivitātes turpināsies līdz 2023.gada 31.janvārim.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros