Projekts PG Štābiņš Rīgā

Projekts PG Štābiņš Rīgā ir pieredzes un piedzīvojumu neformālā izglītība ar biedrību “Piedzīvojuma Gars’’. Tā laikā veidosim spēcīgu kopdarbu, komandas garu un apkārtējās vides saimnieka apziņas sajūtu jauniešu vidū. Komandas gars, kā Pumpurs rūpējas par katru arī tiem, kam jāpārvar dzīves šķēršļi jau skolas laikā.

Vai esat bērnībā esat veidojuši savu štābiņu ar draugiem un vienaudžiem? Kopā slēpušies un pavadījuši laiku runājot, veidojuši plānus ko darīsiet nākamajā dienā un brīvdienās, dalījušies savos noslēpumos kurus nevar atklāt pieaugušajiem. Mums katram ir nepieciešama tāda vieta, vai pat vairākas, uz kuru aizdodoties – tu vari būt pats, brīvs, neatkarīgs un reizē pilnībā atbildīgs par vidi sev apkārt. Cik ļoti svarīga ir sajūta, ka ES veidoju, kontrolēju un nosaku. Es esmu Galvenais un varu pats uzņemties vadību par savu vidi, izvēlēm un dzīvi.

Štābiņš ir metafora – tā var būt platforma kokos, atpūtas telpa skolā, uzlabota klases telpa vai cita, jauniešiem svarīga un nepieciešama vietas attīstība vadoties pēc saviem ieskatiem.

Štābiņš = Neformāls jauniešu centrs = Atpūtas telpa = Sev patīkama vide

 Šajā projektā plānojam 5 fokusus.

  1. Apkārtnes izpēte
  2. Sadarbība un attiecību veidošana ar pašvaldību
  3. Apkārtnes maketa veidošana
  4. Štābiņa būvēšana
  5. Štābiņu tīklojuma kartes izveidošana un tīklošanās – došanās uz citu novada Štābiņu.

Iesim ārā un pētīsim apkārtni – dabas un cilvēku sadarbību ar fokusu uz savas izcilās vides veidošanu. Būvēsim štābiņu un apzināsim, apciemosim citus novada štābiņus. Palīdzēsim jauniešiem veidot attiecības un sadarbību ar pašvaldības deputātiem, lai viņiem būtu iespēja izklāstīt un atrisināt savas idejas. Drošas, informētas un pārdomātas izvēles, kas novedīs pie sava štābiņa izveides. Dosim jauniešiem iespēju apgūt dažādas prakstiskas iemaņas – 3d maketa veidošana, apkārtējās vides kartēšana un riska zonu apzināšana, dizaina risinājumu pielietošana vides iekārtošanā, u.c..

 Par projektu PG Štābiņš Rīgā.

“Tu esi saimnieks Rīgas pilsētā. Tu esi tas, kurš deldē tās ielas. Tas, kurš mācās dzīves skolā. Tas pats, kurš sapņo un sajūt pilsētas Vīzijas gaismu.’’ Mērķis: Projektā PG Štābiņš Rīgā meklēsim atbildi jautājumiem ‘’Vai mēs varam paši saviem spēkiem uzlabot savu apkārtni ? Vai varam radīt vidi, kas pašiem patīk un ir vēlme to saglabāt un dalīties ar citiem ?’’

Projekta laikā mēs strādāsim ar Rīgas klasiskās ģimnāzijas astoto klasi  (2022/2023 mācību gadā), kopā  ar 30 jauniešiem (ja nemainās klašu sastāvs īstenojot projektu), no kuriem vismaz 20% (vismaz 6 jaunieši) ir PMP riska grupas jaunieši (ja nemainās klašu sastāvs līdz projekta uzsākšanas brīdim).

Kopā ar  jauniešiem (20% teorijas 80% prakses ideju modelēšanā un maketēšanā) skatīsimies, kā varētu izmantot līdz šim apgūtās zināšanas skolā, mājās un visur pa vidu.

Jaunieši piefiksēs savus mērķus, ielūkosies savā vīzijā un pamatīgi izpētīs savu apdzīvoto vietu. Jaunieši patrenēs savas improvizācijas teātra prasmes, lai iejustos dažādās lomās, kas saistītas ar konstrukciju veidošanu, iekštelpu un ārtelpu funkcionālo dizainu radīšanu un radošuma paspilgtināšanu savā ikdienas dzīvē, lai saredzētu ilgtermiņa un īstermiņa mērķus kā projektā, tā savas ikdienas dzīvēs un nebaidītos darīt, mēgināt darīt, varbūt kļūdītos, bet tik un tā nepadoties. Jaunieši mācīsies uzņemties atbildību par savas vides uzlabošanu.