Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas skolotāji pārstāvēja Latviju Izraēlā

Yad Vashem Starptautiskā Holokausta studiju skola jau vienpadsmito gadu rīko profesionālās kompetences pilnveides kursus par Holokausta izglītību, vēršanos pret antisemītismu un diskrimināciju, kuros aicināti piedalīties Latvijas pedagogi un augstskolu pārstāvji.

2022.gada Latvijas pedagogu profesionālās pilnveides kursi Izraēlā norisinājās no 2022.gada 04. līdz 11.novembrim. Tajos piedalījās 22 pedagogi, arī Rīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas sociālās zinības skolotājs Dzintars Dvinskis.

Kursu dalībniekiem bija iespēja gūt ieskatu ebreju tautas vēsturē, apmeklēt Izraēlas muzejus, klausīties lekcijas un stāstījumus par antisemītismu un nacistu ideoloģiju, par holokausta ietekmi gan Izraēlā, gan pasaulē un gūt ieskatu pedagoģijas metodēs, mācot par holokaustu. Nodarbībās pedagogi no Latvijas izmantoja metodiskus materiālus  latviešu valodā. Materiālus pārtulkoja Latvijas skolotājāmRīgas Valsts Klasiskās ģimnāzijas vēstures skolotāja Aelita Komsa – (Materiāli: Saglabāt Atmiņu/Saglabāt piemiņu – Mācību stundas metodiskā izstrāde pēc Jad Vašem Starptatiskās skolas mācību līdzekļa. Atklātnes komplekts). Katru dienu notika lekcijas par jūdaisma vēsturi, antisemītismu, ebreju kultūras mantojumu, tikšanās ar holokaustā izdzīvojušajiem ebrejiem, kā arī lekcijas par ebreju glābējiem, kuru piemiņu Yad Vashem muzejs glabā ar vislielāko cieņu. Notika gan teorētiskās lekcijas par šiem jautājumiem, gan interaktīvas nodarbības, gan muzeju apmeklējumi.

Pedagogiem, kuri māca pasaules vēsturi, Latvijas vēsturi, sociālās zinības un ētiku, šādi profesionālās pilnveides kursi Izraēlā noteikti sniegs būtisku pieredzi un tālāku atbalstu darbā, mācot audzēkņiem par holokaustu, kā arī palīdzēs jauniešiem un sabiedrībai kopumā labāk izprast vēsturisko ebreju kopienu Latvijā un ebreju tautai aktuālos jautājumus.