Rīgas izglītojamo zinātniskās konferences rezultāti

1.vieta – Rita Dubovska, 11.klase, informātikas sekcija, zin. vadītājs: Sergejs Bratarčuks, darbs izvirzīts uz valsts konferenci;

3.vieta – Marija Jevsejeva, Alicija Nozdrina-Plotnicka, Anna Marija Jefimova, 11.klase, ekonomikas sekcija, zin. vadītājs Dzintars Dvinskis, darbs izvirzīts uz valsts konferenci;

Atzinības:

Dmitrijs Bodrovs, Valentīns Jegorovs, Anna Konovalova, 12.klase, vides zinātnes sekcija:, zin. vadītāja: Nadežda Usačova;

Anna Konovalova, Jevgenijs Bodrenko, 12.klase, bioloģijas sekcija, zin. vadītāja: Nadežda Usačova

Aleksandrs Čukovs, Vladislavs Karpovs, 12.klase, inženierzinātņu sekcija, zin.vadītājs: Vladislavs Nazarenko

Apsveicam ģimnāzistus un darbu vadītājus!