Vairāk nekā bērnu spēles

Rīgas Klasiskajā Ģimnāzijā no 07.04.14 līdz 25.04.14 notika ceļojošā izstāde: Vairāk nekā bērnu spēles. Bērni holokaustā: jaunrade un spēles. Izstādi apmeklēja skolēni no 6.kl.līdz 12.kl.(kopumā 25 klases).

Izstādes mērķis: Padziļināt izpratni par Holokausta traģēdiju.

Izstāde sastāv no 17 planšetēm (teksti, fotogrāfijas, artefakti), divām dokumentālajām īsfilmām un spēles „Monopols” dublikāta.

Lielākajā daļā Eiropas valstu Holokausts radikāli mainīja ebreju bērnu dzīvi. Viņu ierastajai bērnībai pēkšņi beidzoties, bērniem nereti nācās cīnīties ar nepārvaramām grūtībām – pastāvīgu badu, izmisumu un briesmām. Viņiem bieži nācās uzņemties pieaugušu cilvēku pienākumus. Šī izstāde atklāj bērnu ikdienas cīņu par izdzīvošanu un centienus saglabāt bērnību, neraugoties uz skarbo realitāti sev apkārt.

Holokausta laikā rotaļlietas ebreju bērniem nereti atgādināja laimīgos laikus pirms viņu dzīve sabruka – tā bija saikne ar viņu pagātni.

Zīmējumi parasti ir kā logs uz bērna iekšējo pasauli, kas atklāj viņa jūtas un sapņus. Bērnu ilustrācijas visbiežāk parāda, kā viņi uztver to, kas notiek apkārt. No vienas puses, bērni Holokaustā centās saglabāt savas atmiņas, bet no otras – cīnīties ar mainīgo realitāti ik dienu.

 

Izmantoti materiāli:

 Y a d V a s h e m * P. O. B. 3 4 7 7 * J e r u s a l e m 9 1 0 3 4 * I s r a e l w w w. y a d v a s h e m. o r g

Foto: Danila Gerasimovs 8.kl.

Aelita Komsa