Atklātā svešvalodu olimpiāde 2015

Foreign languages

Sveicam:

Atklātās angļu valodas olimpiādes 9. kl. uzvarētājus un viņu skolotājus!
1.vieta – Valērija Januševa, skolotāja Ilona Teļežņikova

Atklātās vācu valodas olimpiādes 9. kl. uzvarētājus un viņu skolotājus!
1.vieta – Anna Maculeviča, skolotāja Rita Kuzmina
2.vieta – Daniela Rižinska, skolotāja Jeļena Rasimjonika
Atzinība – Arina Kurmeļova, skolotāja Rita Kuzmina

Dalībnieku apbalvošana notiks 14.martā Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā:
plkst. 10.00 Vācu valodas olimpiādes dalībnieki
plkst. 12.00 Angļu valodas olimpiādes dalībnieki