Klasiskajā ģimnāzijā ir izveidota jauna mācību grāmata

Klasiskā ģimnāzija turpina darbību mūsdienīgas bilingvālās mācību literatūras veidošanā. Šovasar tika izdota jauna matemātikas mācību grāmata, ko izstrādāja viena no mūsu pieredzējušākajām skolotājām Nineļa Koposova. Tas ir 5. klases mācību līdzeklis, kurā ir īstenotas bilingvālo pieeju koncepcijas. Grāmatas izdevējs ir izdevniecība Retorika-A ; darba zinātniskais vadītājs dr. paed R. Alijevs.

 

koposova