„Izglītība izaugsmei”

Inga_Narmonta

13.oktobrī RIIMC tika izsludināts jaunais pedagogu radošās darbības konkurss „Radi. Rādi. Redzi” 2016. Šoreiz konkurss ir veltīts digitālās kompetences veiksmīgai izmantošanai lasītprasmes vai karjeras vadības prasmju attīstīšanā mācību stundā. 

 

Svarīgi atzīmēt, ka pagājušajā 2014./2015. mācību gadā gan mūsu ģimnāzijas administrācija, gan daudzi kolēģi aktīvi iesaistījās dažādās projekta “Izglītība izaugsmei” aktivitātēs un guva ievērojamus panākumus. Piemēram, latviešu valodas skolotāja Inga Narmonta ieguva Atzinības rakstu, un prezentēja savu darbu “Teksts kā pētnieciski praktisko metožu pamats dažādu gramatisko kategoriju apguvē” projekta noslēguma konferencē. Savukārt daloties ar mūsu skolas veiksmes stāstu „Mācot mācāmies paši” par bilingvālo izglītību un CLIL jeb Satura un Valodas Integrēto Apguvi (SVIA), sapratām, ka daudzās skolās tā ir pavisam jaunā lieta, bet interese ir liela un daudziem arī gribās pamēģināt.

Tāpēc atliek tikai novēlēt veiksmi mūsu kolēģiem arī šogad: http://riimc.lv/lv/news/projekts-izglitiba-izaugsmei-2016/671

 

N. Polianoviča