Rīgas Klasiskās ģimnāzijas  skolēni  pēta kino


Kino muzejs10klase2

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10.c klases skolēni rudens semestrī piedalījās Latvijas Universitātes, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes PBSP “Skolotājs” 3.kursa studenta Ļeva Rusilo organizētajā muzeju pedagoģiskajā programmā par kino. Šīs pedagoģiskās programmas mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku, zināšanas un prasmes kino vēsturē un kino skatīšanās.

Darbība notika divās tikšanās reizēs Kino muzejā. Pirms muzeja apmeklēšanas skolēni tika iepazīstināti klases audzinātāja stundā ar kino rašanos un tā vēstures pamatiem. Apmeklējot muzeju pirmajā tikšanās reizē, Kino muzeja speciālists iepazīstināja skolēnus ar “Kino skapi” un kino vēstures un producēšanas līkločiem. Pēc muzeja klase “Karjeras dienas” ietvaros apmeklēja citu ekskursiju jau Latvijas Televīzijas centrā, ko organizēja klases kurators Dzintars Dvinskis. Tur skolēni paplašināja savu izpratni par televīzijas darbību ekskursijas vadītājas vadībā.

Nākamajā muzeja apmeklējuma reizē klase tika iepazīstināta ar animācijas studijas “Dauka” darbību patlaban notiekošajā izstādē “Uzminēt brīnumu. Rozes Stiebras un Anša Bērziņa animācijas filmas”. Skolēni paplašināja savu izpratni par animācijas kino ekskursijā pa izstādi, kā arī guva aicinājumu un pieredzi piedalīties radošajā procesā.  Klase gan meklēja atbildes uz saviem jautājumiem, gan zīmēja savu animācijas varoni,gan analizēja animācijas kino, meklējot problēmas un to risinājumus.

Skolēniem patika darbība Kino muzejā pēc programmas, ko piedāvāja prakses skolotājs Ļevs, kurš, starp citu, ir Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 2013.gada absolvents. Skolēni izsaka prieku un pateicību par piedāvātajām iespējam izglītoties ārpus skolas un gūt radošu pieredzi.

Prakses skolotājs izsaka pateicību klases kuratoram Dzintaram Dvinskim par ciešu sadarbību, īstenojot savas idejas un programmas mērķi un uzdevumus. Tāpat pateicība pienākas studenta mentorei, skolotājai Aelitai Komsai. Un, galvenokārt, 10.c klases skolēniem, kuriem bija radošs spars un iedvesma, kā arī pozitīva attieksme sadarbojoties ar studentu skolotāja prakses iziešanā dzimtajā ģimnāzijā.

Īpašs paldies par fotogrāfijām 10.c klases skolniecei – Vladai Potapčukai.

 

“Venī, vidī, vicī” – Julius Caesar.

Kino muzejs_10klase0

Kino muzejs_10klase1