Apmaiņas vizīte uz CEIP Andres Garcia Soler sākumskolu, Spānija

???????????????????????????????

Rīgas Klasiskā ģimnāzija turpina īstenot Erasmus+KA2 “Integrētā satura un valodas mācīšana (CLIL) kā instruments pārmaiņām mācību procesam sākumskolā” starptautisko projektu, kurā piedalās trīs Eiropas skolas: Rīgas Klasiskā ģimnāzija (Latvija), Redhills Primary School (Lielbritānija) un CEIP Andres Garcia Soler (Spānija).

Laikā no 2016.gada 20. līdz 24.janvārim notika Klasiskās ģimnāzijas skolotāju un sākumskolas skolēnu vizīte uz Lorku, Spāniju. Skolēni apmeklēja stundas CEIP Andres Garcia Soler sākumskolā. Vizītes mērķis bija iepazīstināt mūsu skolēnus no Latvijas ar skolēniem no Spānijas un Lielbritānijas. Skolēni no Spānijas un Latvijas piedalījās Skype konferencē ar skolēniem no Lielbritānijas. Kopā ar vienaudžiem no Spānijas un Lielbritānijas mūsu ģimnāzisti piedalījās aktivitātēs un stundās, apmeklēja muzikas muzeju kur pameģinājā kopā izpildīt melodiju. Skolēniem ļoti iepatikās strādāt internacionālajā komandā.

Jau 2016. gada pavasarī no 7. līdz 11.martam Rīgas Klasiskājā ģimnāzijā viesosies skolotāji un skolēni no CEIP Andres Garcia Soler sākumskolas (Spānija) un Redhills Primary School sākumskolas (Lielbritānija). Projekta dalībnieki būs iesaistīti dažādās aktivitātēs kopā ar skolēniem no mūsu ģimnāzijas, kas dos viņiem iespēju komunicēt internacionālajā angļu valodā un iemācīties kaut ko jaunu par partnervalstīm: Spāniju un Lielbritāniju.

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????

???????????????????????????????