Satura un valodas integrētā apguve – drošs solis pretī panākumiem

[Materiāls no http://viaa.gov.lv/]

CLIL_kursi_KOPBILDE_400PX

Šī gada maijā Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā noslēdzās Erasmus+ projekts “Satura un valodas integrētās apguves pieejas īstenošana projektu darbībā jeb “Implementing CLIL in Project Work. Divu gadu laikā programmas finansējums deva iespēju ne tikai īstenot 12 pedagogu mācību mobilitāti, bet arī organizēt 6 pedagogu un administrācijas pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīti uz Tallinas skolām un metodisko centru Igaunijā.Projekta mērķis bija izglītot skolotājus CLIL un Informācijas Tehnoloģiju jomā, lai paaugstinātu Latvijas skolēnu konkurētspēju, attīstot nepieciešamās svešvalodu un IKT prasmes, iesaistot skolēnus projektu darbībā un nodrošinot viņiem centrēto pieeju, izmantojot Moodle vidi.

Lasīt tālāk