Jauno ķīmiķu klubs

farm

No 06.10.2016. Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā (321.kabinets) uzsāk darbu Jauno ķīmiķu kluba kustība. RKĢ un citās Rīgas skolās īstenotā kustība ir ļoti nozīmīgs atbalsta punkts, lai veicinātu ķīmijas un farmācijas nozaru attīstību un radītu par tām interesi bērnu un jauniešu vidū. Tādēļ LAKIFA vēlas izteikt pateicību skolas direktoram Romānam Alijevam, ķīmijas skolotājiem Nadeždai Usačovai un Alvim Tukānam par atsaucību un šīs iniciatīvas ieviešanu Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā.

Ieviešot skolā šādu ārpus mācību stundu pasākumu un darbojoties Jauno ķīmiķu klubā, jauniešiem tiek nodrošināta izdevība iepazīt ķīmiju daudzveidīgāk un padziļinātāk, nekā tas iespējams mācību programmas ietvaros. Tādējādi skolēni gan papildinās savas zināšanas, gan sapratīs, vai vēlēsies nākotnē darboties šajā nozarē, un attiecīgi, ja šāda interese būs, jau laikus varēs sākt gatavoties, lai uzsāktu mācības atbilstošajās studiju programmās.

LAKIFA atzinīgi novērtē Rīgas Klasiskās ģimnāzijas iesaisti jauniešu interešu izglītībā un nozares attīstības veicināšanā un atbilstoši pieejamiem līdzekļiem šai kustībai labprāt sniegs arī savu finansiālo atbalstu.

Vitālijs Skrīvelis
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija