Lasīt ir mūsu dabā

pushkin

Mūsdienās lasīšana ir starppriekšmetu kompetence. Senie grieķi ir teikuši: „Viņš irneizglītots: neprot nedz peldēt, nedz lasīt”. Šodien lasīšana, līdz ar rakstīšanu un datora lietošanu, ir pieskaitāma pie bāzes iemaņām, kas ļauj produktīvi strādāt un brīvi sazināties ar dažādiem cilvēkiem. Lasīšana ir daudzfunkcionāls process. Pareizas lasīšanas prasmes ir nepieciešamas, strādājot ar lielu informācijas apjomu. Tās nodrošina pieaugušajiem panākumus darbā, bet ģimnāzistiem – mācībās. Tāpat lasīšanai ir liela loma skolēnu socializācijā.Daudzu zinātnieku pētījumi ir veltīti tam. Lasīšana pilda arī audzināšanas funkciju, veidojot cilvēka morāles un tikumības pozīciju.Lasīšana ir universāla iemaņa: tā ir, ko māca, un tā, ar kuras palīdzību mācās.

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā tiek uzsākts projekts “Lasīt ir mūsu dabā’’. Projekta mērķis ir veicināt ģimnāzistu intelektuālo un radošo prasmju attīstību, paaugstināt grāmatas vērtības un lasīšanas prestižu.

Projekta nosacījumi:

  1. 7.-8. klašu ģimnāzisti katras klases stundas laikā 15 minūtes lasa patstāvīgi izvēlētu daiļliteratūru (žanrs – vēsturiskais romāns);
  2. šo klašu skolēni veido savu izlasīto grāmatu plauktu;
  3. skolēns fiksē izlasīto lapaspušu skaitu;
  4. vienu reizi mēnesī diagnosticējošajā darbā literatūrāģimnāzisti stāsta par izlasīto;
  5. mācību gadā beigās ģimnāzisti piedalās lasītāju konferencē.