Rīgas pilsētas latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8.klašu olimpiāde

Rīgas pilsētas latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8.klašu olimpiādē Elīna Šalajenko 8.kl. ieguva 2.vietu, Dārija Burilova (8.Kl.), Deniza Hazane (8.kl.), Anna Kangro (8.kl.) ieguva 3.vietu un Polīna Meduha (8.kl.) un Ksenija Fadejeva (8.kl.) – atzinību. Paldies skolotājām I.Moisejai, I.Balgai un L. Lastovkai.

Uz Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes 1.kārtu ir uzaicināta mūsu ģimnāzijas 8.klases skolniece Elīna Šalajenko. Olimpiāde notiks 24.novembrī. Skolotāja Inga Balga