Projekts “Rīgai piederīgs”

img1

Projekta mērķis ir organizēt pasākumu ciklu, kas integrētu sabiedrību, veicinātu starpkultūru dialogu skolēnu vidū un sekmētu vairāku skolu pedagogu sadarbību, popularizējot Rīgas pilsētas 20.gs. pirmās puses kultūrvēsturiskās vērtības un izcilas personības, to devumu kultūras jomā.

Lai īstenotu projektā paredzētās aktivitātes, tika izveidotas divas skolēnu darba grupas – Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā skolotājas Aelitas Komsas vadībā un Rīgas 85.vidusskolā skolotājas Ligitas Straubes vadībā.

Projekta gaitā no š.g. 16.marta līdz 30.novembrim notika izglītojoši pasākumi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Rīgas Jūgendstila muzejā un R.Sutas un A. Beļcovas muzejā, kā arī dokumentālo filmu “Versija Vera” un “Dzimis Rīgā” skatīšanās skolas telpās.

Projekta ietvaros tika organizētā ceļojošā izstādē “Stilīgā Rīga 20.gs. pirmajā pusē”.

Izstādes atklāšana notiks 28. novembrī, Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā.

im3

im4

im5

im6

im7


img2