Veiksmīgs sākums…

projekts-izzinaat

Mūsu skolas komanda uzsāk darbību Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā ,,Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.”, šo projektu īsteno Izglītības attīstības centrs ar Britu Padomes finansiālu atbalstu.

Projekta gaitā, līdz 2017.gada jūlijam, būs iespēja pilnveidot kritiskās domāšanas, debatēšanas, sadarbības un citas prasmes, kā arī medijpratības līmeni, kas kopumā sekmēs piederības sajūtas veidošanos savai skolai, kopienai un valstij, kā arī vēlmi iesaistīties un ietekmēt tajās notiekošas norises.

Projektā piedalās 12 Latvijas skolas.

Paldies skolotājām:
Ingunai Butai
Ingai Narmontai
Laimai Tukānei-Grosai

Un paldies atraktīvajām un zinošajām skolniecēm:
Milenai Keisterei
Marijai Škuļteckai

apliecin