Atklāts dabaszinību konkurss

Izsakām pateicību visiem 5.klašu skolēniem, kuri piedalījās atklātajā dabaszinību konkursā 04.02.2017.

Apsveicam uzvarētājus!

  1. Ljamcevs Iļja 4.kl – 1. vieta
  2. Reimane Linda 5.kl – 2. vieta
  3. Kozlovs Aleksandrs 5.kl – 3. vieta
  4. Krieviņš Adrians 5.kl – 3. vieta
  5. Šakins Valērijs 5.kl – atz.

Apbalvošana notiks 9.marta Rīgas 40.vidusskolā, Akas 10, plkst.16.00

 Skolotāji L.Guščina, N. Usačova