Jauni pētnieki

img1

Sākumskolā notika pētniecisko darbu aizstāvēšanas

1.d klase

Mūsu Zinātniski pētnieciskā darba tēma ir: “Valodas pozitīvā un negatīvā ietekme uz sīpola augšanu.”
Eksperiments ilga 40 dienas. Tas sākās 8.decembrī un noslēdzās 16. februārī.
Eksperimentu veica 1.d klases skolēni 18 meitenes un 12 zēni.
Tika iegremdēti ūdens glāzē seši sīpoli. Katrs bērns uzrakstīja divus labus un divus sliktus īpašības vārdus latviešu, krievu un angļu valodā. Glāzes tika atzīmētas ar uzlīmēm. Vērojām, kā sīpoli aug. Ik nedēļu audzināšanas stundā katram sīpolam tika veltīti konkrēti vārdi. Bērniem bija interesanti vērot, kā parādās pirmās saknītes, pirmie asniņi.
Pirmais uzdīga tas sīpols, kuram teica sliktos vārdus latviešu valodā. Nākamais uzdīga tas sīpols, kuram veltīja labos vārdus latviski, bet trešais uzdīga labo vārdu saņēmējs angļu valodā.Visgrūtāk klājās sīpolam, kuram teica labos vārdus krievu valodā. Varbūt tie tika izrunāti pārāk vieglprātīgi un nenopietni?! Iespējams latviski un angliski runājām skaidrāk, lēnāk un nopietnāk.
Mūsu hipotēze bija: labie vārdi – dzīvība, sliktie vārdi- posts!

Secinājumi:  2:1 labo vārdu labā. Tātad vārdiem ir nozīme, vienalga kādā valodā tos saka!

 

Klase: 1.f

img2

 

Zinātniski pētniecisks darbs

Zinātniski pētniecisks darbs sastāvēja no dažiem posmiem: sākotnējās informācijas ieguve, hipotēzes izvirzīšana, pētījuma plānošana, eksperiments, rezultātu apkopošana un atspoguļošana, rezultātu analīze.

Hipotēze

Mūmiju var izveidot no ābola, ja no tā izvilkt visu šķidrumu.

Hipotēzes pārbaudīšanai ģimnāzisti veica eksperimentu, sadaloties 4.grupās. Viena no tām bija eksperimentāla, trīs – kontrolgrupas.

Eksperimenta laikā ģimnāzisti sagrieza ābolu vienādās daļas, sadalīja to četros traukos, katra grupa nosvēra un pierakstīja ābola masu un izskatu eksperimenta sākumā. Tad katra grupa izpildīja atsevišķus eksperimenta noteikumus. Eksperimentāla un viena no kontrolgrupām izveidoja speciālu maisījumu no sāls un sodas, ar to pārklāja ābolu daiviņas traukā. Eksperimentālo trauku nolika glabāšanai tumšajā vietā. Pēc četrām dienām skolēni aplūkoja traukus ar ābolu daiviņām, nosvēra tos, kā arī aprakstīja ārējo izskatu.

Rezultātu analīzes laikā tika secināts, ka ābols, kas tika pārklāts ar speciālo maisījumu un tika glabāts tumšajā vietā ir mumificējies. Par to liecināja gan ābola daiviņu izskats, gan to masa.