2017.gada ķīmijas atklātā olimpiāde

chemistry

Pateicība par piedalīšanos 2017.gada ķīmijas atklātajā olimpiādē!!!

  •  3.vieta- D.Burilova (8 klase)

skol. Alvis Tukāns