Iestājpārbaudījumi izglītojamo uzņemšanai 10.klasē Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā

Screen Shot 2017-05-08 at 11.37.38 Rīgas Klasiskā ģimnāzija uzsāk skolēnu uzņemšanu 10. klasē. Ja esi 9. klases skolēns, vari iestāties mūsu ģimnāzija, izvēlējoties vienu no trim virzieniem:

Iesniegumi tiks pieņemti 118. telpā no 2017. gada 9. jūnija līdz 14. jūnijam. Iestājpārbaudījumi notiks 13. jūnijā plkst. 10:00.Topošiem desmitklasniekiem ir iespēja iepazīties ar ģimnāziju un apmeklēt nodarbības atvērto durvju dienā 2017. g. 15. maijā: atverto-durjvu

Rēģistrēties atklātajai stundai