Baltā galdauta svētki

4maija

4. maijā visā valstī svinējām Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, bet 3. maijā skolas aktu zālē skaisti klāta galda fonā bija redzami skolēnu darbi – fotogrāfijas un radošie darbi.

Visu marta mēnesi  10.-12. klašu skolēni bija aicināti iesūtīt radošos darbus ar nosaukumu “Latvija man ir…”. Kopumā tika iesūtīti 88 radošo darbu komplekti. Žūrijai bija grūti izvēlēties labākos, interesantākos un saturiski visbagātākos darbus. Tika nolemts apbalvot atsevišķi foto un radošo darbu autorus.

Par vislabākajiem žūrija atzina Viktorijas Vereteņņikovas (12.kl.), Krutjko Valērijas (10.kl.), Vaikules Evas (10.kl.) prozas darbus un Santas Svitņevas (12.kl.), Angelīnas Sabļinas (11.kl.), Viktorijas Ļeonovas (12.kl.) dzejoļus par Latviju.

No visām 88 fotogrāfijām visaugstāko novērtējumu ieguva Alīses Kirjuhinas (11.kl.) foto “Mājīgā pienene”, Annas Šalašovas (10.kl.)  – “Papīra kuģīšu dzīve”, Arinas Kurmeļovas (11.kl.)  – “Ēnu spēle”, Maksima Kušiņičeva (12.kl.) – “Rīga naktī”, Marijas Škuļteckas (11.kl.) – “Smilšu burka”.

Paldies IAC (Izglītības attīstības centram) par iespēju piedalīties projektā „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties.” un par balvām konkursa uzvarētajiem.

Rudenī pirms 18. Novembra svinībām, gatavojoties Latvijas simtgadei mēs atkal aicināsim visus skolēnus un skolotājus piedalīties radošo darbu konkursā, tāpēc izziniet ceļojot, pieredziet, pētot Latviju un tās vērtības, lai varat rīkoties fotografējot, zīmējot un rakstot!

Rakstu sagatavoja

Inga Narmonta