Projekts “Latvijas simtgades kalendārs”

simtgade

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot pasākumus un aktivitātes pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstības jomā. Projekta mērķis – organizēt Latvijas vēstures izpratni veicinošu pasākumu ciklu skolēniem, kas popularizētu Latvijas valsts simto gadadienu 2018. gadā, tā veicinot starpkultūru dialogu skolēnu vidū un sekmējot vairāku skolu pedagogu sadarbību sabiedrības integrācijas jomā.

Projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai plānots izveidot trīs skolēnu darba grupas – Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā (atbildīgā skolotāja A. Komsa), Rīgas Lietuviešu vidusskolā (atb. sk. I. Mežule) un Rīgas 85. vidusskolā (atb. sk. L. Straube).

Projekta aktivitāšu koordinatore – Rīgas 85.vidusskolas bibliotekāre Anda Zariņa. Projekta īstenošanas laikā no š. g. 1. marta līdz 30. novembrim plānoti izglītojoši pasākumi Latvijas Nacionālajā Vēstures muzejā, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā, Latvijas simtgadei veltīta skolēnu vēstures konference, “Latvijas simtgades kalendāra” maketa sagatavošana un kalendāra atvēršanas svētki Rīgas Latviešu biedrības namā.

Skolēnu konference notiks 3.10.2017. Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā.