Konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2017”

ventsp1

Lielu popularitāti Latvijā ieguva konkurss skolēniem radošā tehnoloģiju pielietošanā – “Ventspils IT izaicinājums”. Tajā pieteicās gandrīz 2000 dalībnieku. Šogad konkurss notiks Baltijas mērogā.

Konkursā bija iespējams pieteikt komandu kādā no četrām vecuma grupām: A (1.-3. klase), B (4.-6. klase), C (7.-9. klase) un D (10.-12. klase). Katrā komandā startēja trīs skolēni un viens skolotājs vai konsultants.

No mūsu ģimnāzijas konkursā “Ventspils IT izaicinājums” pieteicās 17 komandas pa trim skolēniem katrā komandā, t.i. 51 skolēns no 6. līdz 11. klases.

Skolēni patstāvīgi izveidoja sižetu, nofilmēja to, atskaņoja latviešu un angļu valodā un izvietoja Youtube publiskai apskatei.

Labākajiem būs iespējams piedalīties sacensībās Ventspilī.

Paldies visiem skolēniem par piedalīšanos konkursā!

 Informātikas skolotāja Oksana Ivanova