Projekts “Lasīt ir mūsu dabā”

—pushkin

Projekta nosacījumi:

◦      4.-9. klašu ģimnāzisti katras klases stundas laikā 15 minūtes lasa patstāvīgi izvēlētu daiļliteratūru ;

◦      šo klašu skolēni veido savu izlasīto grāmatu plauktu;

◦      skolēns fiksē izlasīto lapaspušu skaitu;

◦      vienu reizi mēnesī diagnosticējošajā darbā literatūrāģimnāzisti stāsta par izlasīto;

◦       mācību gadā beigās ģimnāzisti piedalās lasītāju konferencē.

Lasīt nav kaitīgi – kaitīgi ir nelasīt