Apsveicam Rīgas pilsētas vācu valodas 48.olimpiādes 2.posma 10.-12.klašu uzvarētājus

deutschlandbenweidig3

3.vieta

Vladimirs Ščigoļevs

 Atzinība

Jūlija Bariševa

 Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājai: Jeļenai Rasimjonokai