Es pats sev meistars

20171222_101933

Šajā mācību gadā Rīgas Klasiskā ģimnāzija piedalās ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros skolēniem tiek dota iespēja iepazīt dažādas profesijas.

22.12.2017. gadā  ģimnāzijā  3.klases skolēniem tika organizēts pasākums “Es pats sev meistars.” Skolēniem bija iespēja tikties ar radošiem profesijas pārstāvjiem. Katras klases skolēni piedalījās kādā no radošām darbnīcām ( Manas paštaisītās ziepes – eksperiments ar vielām, mana paštaisītā nozīmīte – kā reklāmas objekts, apgleznotais porcelāna eņģelītis – mākslas objekts). 3.klases skolēni varēja realizēt savas spējas un fantāzijas, eksperimentēt ar vielām, pašrealizēties katrā izstrādājuma dizaina veidošanā un noformēšanā.

Otrā semestrī radošas darbnīcas tiek organizētas arī 1., 2. un 4.klasēs.

20171222_101151

20171222_084952

20171222_093109