Panākumi Latviešu valodas valsts olimpiādē

lv1

Apsveicam Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 34. valsts olimpiādes uzvarētāju Patrīciju Aleksu Čapuli (7. e klase) ar iegūto 1. vietu!

Paldies skolotājai Ingai Narmontai!