“Skola2030” forums “Ko nozīmē – zināt latviešu valodu?”

latval

Trešdien, 2018.gada 24.janvārī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās notika projekta “Skola2030” rīkots forums “Ko nozīmē – zināt latviešu valodu?“, kurā piedalījās ģimnāzijas 12.c klases skolniece Ludmila Moisejenkova un latviešu valodas skolotāja Inga Narmonta.

Foruma mērķis bija jaunā mācību satura apspriešana. Visvairāk tika spriests, ko un kāpēc nevajadzētu un vajadzētu mainīt latviešu valodas saturā un mācību pieejā, kā arī kādai jābūt latviešu valodas lomai, apgūstot citas valodas un citus mācību priekšmetus. Foruma dalībnieki bija dažādu jomu pārstāvji, tādā veidā tika dota iespēja novērtēt šīs tēmas aktualitāti četrās dažādās perspektīvās: akadēmiskā, darba devēja, skolēna, kuram latviešu valoda nav dzimtā un cilvēka, kurš iemācījies latviešu valodu tāpēc, lai varētu sazināties ar Latvijā dzīvojošiem draugiem un paziņām.

Svarīgākie secinājumi, kas radās diskusijas rezultātā;

  1. Latviešu valoda ir jāmācās lietojumā – runājot ikdienā, iesaistoties dažādās ārpusskolas aktivitātēs, jābūt sabiedriski aktīvam un ieinteresētam valodas lietotājam.
  2. Lai valodu skolēni apgūtu labāk, mācību stundā ir jārada prieks un interese, piedāvājot aktuālus tekstus (arī sociālo tīklu tekstus, sarakstes, mēmes u.c.), aktuālas problēmas.
  3. Ļoti liela nozīme ir latviešu valodas lietojumam un tā kvalitātei citu mācību priekšmetu stundās, lai to nodrošinātu, ir jāveicina skolotāju sadarbība nevis tēmu ietvaros, bet kā prioritāti izvirzot kādu prasmi, starppriekšmetu moduli, caurviju prasmi.

Ludmila Moisejenkova un Inga Narmonta