Apsveicam Rīgas pilsētas vācu valodas 48. olimpiādes 2. posma 8. klašu uzvarētājus!

Vācu
III.vieta – Dāboliņa Nelli
III.vieta – Orlovs Maksims

Lielā pateicība skolotājai – Ritai Kuzminai!