Eiropas latīņu un grieķu valodas festivāls

Anastasija un MarksPagājušajā nedēļā mūsu ģimnāzijas 10. un 11. klases skolēni Eiropas latīņu un grieķu valodas festivāla ietvaros līdzās Latvijas Universitātes Klasiskās filoloģijas bakalaura un maģistra līmeņa studentiem un docētājiem skandēja dzeju latīņu valodā.

Jau divpadsmito gadu marta izskaņā Eiropas latīņu un grieķu valodas festivāla (mītnes zeme Francija, Liona) rīkotāji iniciē pasākumus, kas veltīti antīkās kultūras un klasisko valodu izzināšanai, sniedzot iespēju plašam cilvēku lokam saskatīt un novērtēt antīkās pasaules devumu Eiropas kultūru attīstībā. Laika gaitā festivāla rīkotāju aktivitātes pārliecinoši pārvarējušas Eiropas robežas, antīkās pasaules devumu parādot arī pasaules mērogā.

Šogad festivāla centrālā aktivitāte bija veltīta romiešu dzejnieka Ovidija poēmas „Metamorfozes” jeb „Pārvērtības” lasījumiem: Ovidija teksts, kas poētiskā formā apkopo antīkajā mitoloģijā rodamās pārvērtības, izskanēja vismaz 50 valodās 24 pasaules valstīs. Lasījumiem bija reģistrējušās gandrīz 200 lasītāju grupas, prieks, ka viena no tām bija arī Rīgā, kur Ovidija poēmas fragmenti tika lasīti latīņu un latviešu valodā. Tā kā Ovidija plašā poēma (15 grāmatas) diemžēl nav tulkota un atdzejota latviešu valodā pilnā apjomā, teksta lasījumos izskanēja gan jau iepriekš izdoti tulkojuma fragmenti, gan vēl nepublicēti tulkojumi un atdzejojumi (I. Gorņeva, R. Virks), kuru izstrādi netiešā veidā aktualizēja arī festivāla norise.

Lasījumus tiešraidē varēja vērot LU mājas lapā; tie būs pieejami gan LU video arhīvos, gan festivāla rīkotāju apkopojumā.

Paldies Anastasijai Novikovai, Markam Stacevičam un Milanai Solomatinai par uzdrīkstēšanos ļauties izaicinājumiem bagātajai romiešu dzejas apgūšanai, lai latīņu valodā raiti skandētu vārsmas daktila heksametrā! Ģimnāzisti lasīja fragmentus, kas bija veltīti Īo pārvērtībai un mītam par Orfeju.

Lasījumu norises laikā Latvijai pāri aizlīgoja Ovidija „Metamorfožu” Pitagora runā rodamā atziņa par to, ka viss mainās, nekas nebeidzas (omnia mutanur, nihil interit… ). Šie vārdi jau sen kļuvuši par spārnoto teicienu.

Gratias agimus!

 

Hayden_White_11

 

Milana

 

KARTE_KUR NOTIKA LASIJUMI