Uzņemšana 10.klasē

iestasanas

Rīgas Klasiskā ģimnāzijā sāk pieņemt iesniegumus iestāšanai 10. klasēs. Mēs gaidām topošos mediķus, inženierus, fiziķus, matemātiķus, politologus un ekonomistus!

Izglītojamo uzņemšanai Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10.klasē iestājpārbaudījumu norises laiks: 2018.gada 14.jūnijā plkst.10.00.

Papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumu norises laiks: 2018.gada 19.jūnijā plkst.11.00.

Pieteikšanās termiņš iesniegumu  iesniegšanai līdz 14.06.2018. plkst. 10.00.

Iesniegumu veidlapas var saņemt un aizpildīt 126.k.