„Es gribu uzzināt”

C6201825-D2E3-433C-B758-34D74A8A54EF

3.maijā 3.kl. skolēniem notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es gribu uzzināt” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Skolēniem bija iespēja iepazīt pārtikas uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvjus un darbības procesu. Iegūt informāciju par pārtikas uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvju darba ikdienu, veicamajiem pienākumiem un nepieciešamajām prasmēm atbilstošā darbā. Piedaloties praktiskā nodarbībā, iejusties uzņēmuma darbinieka lomā. Diskutēt un uzdot sev interesējošus jautājumus par darba specifiku un nepieciešamo izglītību. 3.klases skolēni apmeklēja – Skrīveru pārtikas kombinātu, šokolādes ražotni „R CHOCOLATE” Trikātā, Konfetlades ražotni SIA “Giline for life” Ķekavā. Pasākums bija sadalīts divās daļās – pirmā daļa bija informacionāla un otrā praktiskā.

Pasākuma pirmajā daļā pārtikas uzņēmumos skolēniem tika sniegta informācija par ražošanas procesu, darba aprīkojumu un notika darba procesa demonstrēšana.

Otrajā daļā skolēni piedalījās praktiskajās radošajās darbnīcās.

E308DAD9-2FEF-4DFA-ADA7-65B8FDB58ABA

F423A9BF-09BC-413D-8086-503C8D529B35

20180503_110502

 

B6DF44B1-E13A-4A95-9C91-7785EED9494A

5B1F057F-A3D3-4108-A32D-2BE139019901