Interešu izglītības pulciņa “Filcēšana” skolēnu radošo darbu foto izstāde

19. Polina Gerasimova 4.kl

Pulciņā darbojas skolēni no 4. un 5.klasēm, gan meitenes, gan zēni. Ir skolēni, kuri iesāka strādāt tikai 2017.- 2018.m.g., bet ir skolēni, kuri pulciņā darbojas jau vairākus gadus. Pulciņā skolēni strādā ar vilnu interesantā un populārā rokdarbu tehnikā – filcēšana (vilnas velšana, vilnas šķiedras apstrāde). Skolēniem ļoti patīk strādāt ar vilnu un viņi labprāt realizē savas idejas un radošās dotības.

Aicinu, apskatīt skolēnu darbus. Ar cieņu, pulciņa skolotāja Olga Sļadevska.

22. Nikas Zaharkins 4.kl.

23. Nikas Zaharkins 4.kl.

24.Alina Antonova 4.kl.

20. Valerija Kovaļova 4.kl.

21. Nikas Zaharkins 4.kl.

18. Aleksandra Ružilo 4.kl.

 

16. Elina Birgere 4.kl.

14. Milanija Kozuļa 4.kl.

13. Jantassova Sofiya 4.kl.

12. Shvydkov Philipp 4.kl.

10. Milana Pozņaka 4.kl

11. Milana Pozņaka 4.kl.

9. Sergejs Kolosovs 5.kl.

7. Amēlija Ivanova Viktorija Belezjaka 4.kl.

8. Viktorija Belezjaka 4.kl.

5. Vlada Baranova 4.kl.

6. Vlada Baranova 4.kl

1. Polina Gerasimova 4.kl.

2.Vlada Baranova 4.kl

Pulciņā darbojas skolēni no 4. un 5.klasēm, gan meitenes, gan zēni. Ir skolēni, kuri iesāka strādāt tikai 2017.- 2018.m.g., bet ir skolēni, kuri pulciņā darbojas jau vairākus gadus. Pulciņā skolēni strādā ar vilnu interesantā un populārā rokdarbu tehnikā – filcēšana (vilnas velšana, vilnas šķiedras apstrāde). Skolēniem ļoti patīk strādāt ar vilnu un viņi labprāt realizē savas idejas un radošās dotības.

Aicinu, apskatīt skolēnu darbus.

Ar cieņu, pulciņa skolotāja Olga Sļadevska.

Darbi:

Polina Gerasimova 4.kl.,  Vlada Baranova 4.kl., Amēlija Ivanova, Viktorija Belezjaka 4.kl., Viktorija Belezjaka 4.kl., Sergejs Kolosovs 5.kl., Milana Pozņaka 4.kl.,  Philipp Shvydkov, Jantassova Sofija 4.kl., Milanija Kozuļa 4.kl., Elina Birgere 4.kl., Valērija Kuznecova 4.kl.,  Aleksandra Ružilo 4.kl.,  Valerija Kovaļova 4.kl., Nikas Zaharkins 4.kl., Alina Antonova. 4.kl.