Projekts “Rīdzinieka iedvesmas grāmata”

2.

Tuvojoties Latvijas simtgadei, mūsu ģimnāzija kopā ar Rīgas Lietuviešu un Rīgas 85.vidusskolu piedalās projektā “Rīdzinieka iedvesmas grāmata”. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot vairākus pasākumus sabiedrības iecietības veicināšanas un jebkādas diskriminācijas novēršanas jomā. Projekta mērķis – organizēt secīgu aktivitāšu kopumu, kas palīdzētu skolēniem izprast procesus sabiedrībā, dažādas etniskās izcelsmes rīdzinieku pienesumu pilsētas kultūrvides veidošanā un katras personības lomu sabiedrības kopējā attīstībā, tā akcentējot jauniešu iespējas iedvesmot un veicināt iecietību, etnisko saskaņu, starpkultūru dialogu Rīgā, mūsdienu globalizācijas apstākļos.

Šī projekta ietvaros mūsu ģimnāzisti jau ir apmeklējuši Žaņa Lipkes memoriālu, kas tika uzcelts par godu cilvēkam, kurš Otrā pasaules kara laikā glāba ebrejus savas mājas pagrabā. Mūsu ģimnāzisti ir apmeklējuši Nacionālā teātra izrādi “Svina garša”, kura vēsta skatītājiem par 1940.-1945. gada notikumiem Latvijā vienkārša cilvēka skatījumā.

Projekta īstenošanas laikā (līdz 30. novembrim) tiek plānots piedalīties dažādās darbnīcās un pasākumos, bet tur radušās idejas paredzēts fiksēt skolēnu veidotā poligrāfiskā izdevumā “Rīdzinieka iedvesmas grāmata” projekta noslēgumā.

 Stacevičs Marks, 10. klases skolēns;  Foto: Elīna Adamenko