31. oktobrī notiks atvērto durvju diena vecākiem!

dĢimnāzijas pedagogi un administrācija gaida skolēnu vecākus:

17.00 – 19.00 – Atvērto durvju diena skolēnu vecākiem

18.00 – “Vecāku skola”. Kā organizēt skolēnu patstāvīgu darbu divnedēļu stundu saraksta ietvaros? (aktu zāle, 7.-12.klašu skolēnu vecākiem)